Seçme :

Her meslek gurubunda binlerce özgeçmişin yer aldığı ve periyodik olarak güncellenen bilgi bankamızdan, ihtiyaçlara en uygun adayın seçilmesi işlemidir. Adaylar, işveren ile görüşmeden önce tarafımızdan kapsamlı bir mülakata alınmakta ve ön elemeden geçirilmektedir.

Değerlendirme :

İşverene görüşmeye gönderilecek adaylar, müşterilerin talebi doğrultusunda, zihinsel beceri, kişilik ve genel yetenek testlerinden geçirilerek değerlendirilmektedir. Aday, işveren ile yapacağı iş görüşmesine ilgili test sonuçları ve bir rapor ile birlikte gönderilmektedir.

Yerleştirme :

İşin niteliklerine uygun personelin işveren ile görüştürülmesi, ihtiyaç duyulduğunda iş görüşmelerinde refakat edilmesi ve işe başlangıç için gerekli evrakların hazırlanması işlemidir.

Garantili İstihdam :

Şirketimiz, müşterilerimiz ile yaptığı sözleşme doğrultusunda, işe yerleştirdiği adayın yasal deneme süresince işten ayrılması durumunda yeni bir personel istihdam etmeyi garanti eder.

2007 ve 2008 yılları içerisinde işe şirketimizce yerleştirilmiş olan çalışanların, "deneme süresi içerisinde" işten ayrılma oranı %3 ve %5 olarak gerçekleşmiştir.

Dönemsel / Geçici / Proje bazlı İş Gücü :

Şirketimiz, belirli dönemlerde artan iş yogunluğunu karşılamak, geçici personel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere belirli süreli, dönemsel personel temin etmektedir.

İhtiyaç oluşan dönemlerde, işin aksamamasını teminen, çeşitli pozisyonlardaki elemanların geçici olarak istihdamı sağlanmaktadır. Ayrıca proje bazlı işler için de, ihtiyaç duyulan idari veya teknik personel temin edilmektedir.